شهرستان ساری

 

تقسیشهرستان ساری یکی از شهرستان‌های استان مازندران ایران است. مرکز این شهرستان شهر ساری است. شهرستان ساری مرکز استان مازندران می‌باشد

.تقسمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان ساری
دهستان اسفیورد شوراب
دهستان رودپی جنوبی
دهستان کلیجان رستاق سفلی
دهستان مذکوره
دهستان میاندورود کوچک
بخش رودپی شمالی
دهستان فرح آباد
دهستان پنبه چوله

شهرها: ساری
بخش چهاردانگه (ساری)
دهستان پشتکوه (ساری)
دهستان چهاردانگه (ساری)
دهستان گرماب

شهرها: کیاسر
بخش دودانگه (ساری)
دهستان بنافت
دهستان فریم

شهرها: فریم
بخش میان‌دورود
دهستان میان‌دورود بزرگ
دهستان کوهدشت

شهرها: سورک
بخش کلیجان رستاق
دهستان تنگه سلیمان
دهستان کلیجان رستاق علیا

شهرستان ساری یکی از شهرستان‌های استان مازندران ایران است. مرکز این شهرستان شهر ساری است. شهرستان ساری مرکز استان مازندران می‌باشد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید