# پیشماره_و_کد_شهر_و_شهرهای_استان_مازندران

پیشماره و کدتلفن شهر و شهرهای استان مازندران

درازکلا 0111363دراسرا 0192469درزی کلا/کریم کلا 0111343درزیکلاآخوندی 0111214درونکلای شرقی 0111337درونکلای غربی 0111335دلسم/ویسر 0191382دنگ پیا 0121257دنگ سرک 0151364دوک/زیلت 0123311دونا 0122452دونکوه 0122648دونه چال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 70 بازدید