شهرستان بابل

شهرستان بابُل یکی از شهرستان‌های استان مازندران است. [۴] این شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر، از جنوب به رشته کوه البرز، از غرب به شهرستان آمل، و از شرق به شهرستانهای قائمشهر و سواد کوه محدود است. ارتفاع آن از شمال تا ده کیلومتری جنوب بابل از سطح دریاهای آزاد پایین‌تر است. مرکز این شهرستان شهر بابل است. شهرستان بابل بین ۳۶ درجه و ۵ دقیقه و ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه و ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده‌است.

مساحت این شهرستان حدود ۱۴۳۱ کیلومتر است که تقریباً ۹۴/۵ درصد کل استان را دربر می‌گیرد. شهر بابل، مرکز شهرستان بابل، بین ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده‌است و با تهران ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه اختلاف ساعت و ۲۱۰ کیلومتر فاصله دارد

تقسیمات کشوری

شهرستان بابل متشکل از شش شهر بابل، امیرکلا، زرگرمحله، گتاب، گلوگاه، خوش رودپی و مرزیکلا است. این شهرستان از شش بخش شامل:مرکزی با مرکزیت بابل، بندپی شرقی با مرکزیت گلوگاه، بندپی غربی با مرکزیت خوش رودپی، بابلکنار با مرکزیت مرزیکلا، لاله آباد با مرکزیت زرگر محله، گتاب با مرکزیت گتاب تشکیل شده‌است.
بخش مرکزی شهرستان بابل
دهستان فیضیه
دهستان اسبوکلا
دهستان گنج‌افروز
سیاه کلا محله شرقی

شهرها: بابل و امیرکلا
بخش بندپی غربی
دهستان خوش‌رود
دهستان بائیکلا

شهر خوش رودپی


بخش بندپی شرقی
دهستان سجادرود {که تبدیل به شهر گلوگاه شد}
دهستان فیروزجاه ثابت

شهرها: گلوگاه
بخش بابل‌کنار
دهستان بابل‌کنار
دهستان درازکلا

شهرها: مرزیکلا
بخش لاله‌آباد
دهستان کاری‌پی
دهستان لاله‌آباد

شهرها: زرگرمحله
بخش گتاب
دهستان گتاب جنوبی
دهستان گتاب شمالی

/ 0 نظر / 18 بازدید